THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

01/5/2022

  1. Chúa Nhật 01/5 sau thánh lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ.
  2. Thứ Ba 03/5 Lễ Kính Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê Tông Đồ, giáo xứ chúng ta có 52 giáo dân bổn mạng thánh Giacôbê và 38 giáo dân bổn mạng thánh Philipphê. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện.
  3. Thứ Năm 05/5 sau thánh lễ 17g15 có Giờ Chầu Thánh Thể do Giới Người Cha phụ trách.
  4. Thứ Sáu đầu tháng vào lúc 19g30 có Giờ Chầu Phạt Tạ Trái Tim Chúa do Ban Thường Vụ phụ trách.
  5. Thứ Bảy 07/5 vào lúc 17g15 Lễ tôn vinh Mẹ tại Núi Đá Lộ Đức do Chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân và Ban Caritas phụ trách.
  6. Chúa Nhật IV Phục Sinh 08/5 Lễ Chúa Chiên Lành cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, tiền oi trong các thánh lễ sẽ đóng góp vào Quỹ Ơn Gọi Giáo Phận. Xin cộng đoàn rộng tay đóng góp.

Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo Phận Đà Nẵng sẽ tổ chức ngày  tìm hiểu và cầu nguyện cho ơn thiên triệu linh mục vào lúc 13g30 đến 18g00 Chúa Nhật 08/05/2022 (Chúa Nhật IV Phục Sinh) tại Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu. Những em nam đang theo học cấp III trở lên ( không quá 24 tuổi)  muốn tìm hiểu ơn gọi tu trì xin  đăng ký  với cha quản xứ hoặc 2 cha phó xứ trước ngày 05/5/2022.