GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG              

  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ 

            Số 15/2014/TB/GXCT

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG PHỤNG VỤ

TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM 2014

 (Căn cứ Thông báo số14/2014/TB/GXCT)

 

 

 

 

TT

CÁC LỄ

Giờ,Ngày

Nội dung

Giáo dân & Đơn vị phụ trách đọc

Đơn vị

1

Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh Lễ Tiệc ly

17g00 ngày 17/04/2014 tại Lễ Đài

Bài 1

Ô. Giuse Nguyễn Văn Từ

UV HĐMV

Bài 2

B. Têrêxa Nguyễn Thị Diệu Huyền

Giuse Viên

Lời Nguyện GD

Ô. Giuse Đỗ Văn Lưu

Phêrô Lựu

Dâng Lễ

Giáo họ Giuse Viên

Giuse Viên

Hát Lễ

Ca đoàn Mẹ Lên Trời

 

2

Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa

17g00 ngày 18/04/2014 tại Lễ Đài

Bài 1

Ô. Giuse Hồ Bá Hiệp

Giuse Viên

Bài 2

B.Maria Nguyễn Thị Mùi

Giuse Khang

Lời Nguyện

Ô, Fx Nguyễn Văn Hiến

BTV

Hát Lễ

Ca đoàn Cêcilia

 

3

Thứ Bảy: Vọng Phục Sinh

19g00 ngày 19/04/2014 tại Lễ Đài

Bài 1

B. Maria Lưu T.Thu Thủy

BTV

Bài 2

Ô. Antôn Hồ Quang Thái

BTV

Bài 3

Ô. Anrê Đinh Ngọc Tâm

Giuse Viên

Bài 4

 

Ô. Phaolô Lại Tấn Đạo

Sau bài đọc cuối cùng trích Cựu Ước cùng với đáp ca và lời nguyện thì đốt nến trên bàn thờ và linh mục xướng kinh Vinh Danh Mọi người cùng đọc hay hát tiếp. Trong lúc đó kéo chuông hoặc đánh chiêng trống, tuỳ theo thói quen địa phương. Sau kinh Vinh Danh, linh mục đọc lời nguyện nhập lễ như thường lệ.

Emmanuel Triệu

Bài 5

(thánh thư)

Soeur Dòng Phaolô

Sau bài Thánh Thư, mọi người đứng lên. Linh mục, nếu cần thì phó tế hoặc ca viên giúp, long trọng xướng Ha-lê-lu-ia và mọi người lặp lại. Hát ba lần, mỗi lần lên giọng cao hơn. Giáo dân đáp theo giọng được xướng. Rồi ca viên hát thánh vịnh đáp ca

 

Lời Nguyện GD

B. Maria Trần Thị An Lưu

Đaminh Cẩm

Dâng Lễ

Liên Giáo họ: Đạminh Khảm, Augustinô Huy; Phaolô Bường

 

Hát Lễ

Ca đoàn Hiệp Nhất

 

4

Chúa nhật Phục Sinh

05g15 ngày 20/04/2014

Các bài đọc, Lời nguyện, Dâng Lễ

Giới Lão Thành

 

Hát Lễ

Ca đoàn Cêcilia

 

08g00

Lễ Thiếu nhi

 

 

10g00

Lễ Tiếng Anh

 

 

17g00 tại Lễ Đài

Bài 1

Ô. Fx Nguyễn Văn Hiến

BTV

Bài 2

Ô. GB Lê Hưởng

UV HĐMV

Lời Nguyện GD

B. Maria Vũ Thị Nhung

Micae Hy

Dâng Lễ

Giới Người Mẹ

 

Hát Lễ

Ca đoàn Hiệp Nhất

 

5

Chúa nhật 2 Phục sinh

05g15 ngày 27/04/2014

Các bài đọc, Lời nguyện, Dâng Lễ

Giới Lão Thành

 

Hát Lễ

Ca đoàn Thánh Gia

 

08g00

Lễ Thiếu nhi

 

 

10g00

Lễ Tiếng Anh

 

 

17g00 tại Lễ Đài

Kinh Khai mạc + đọc lời dẫn lễ

GX Chính Tòa

 

Bài 1

GX An Hải

 

Bài 2

GX An Hòa

 

Lời Nguyện GD

GX Ngọc Quang

 

Dâng Lễ

GX Chính Tòa

 

Hát Lễ

Ca đoàn Hiệp Nhất

 

 

Ghi chú:                                            

1. Ông Giuse Nguyễn Văn Ngọc: UV Phụng vụ sẽ điều hành  chương trình các ngày lễ trên.

2. Cô Phanxica Trần Thị Phương: Ban P. vụ sẽ hướng dẫn dâng lễ cho các  ngày lễ trên.

3. Các công việc khác, căn cứ theo thông báo