Chính Tòa: Thông báo Số 14TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật 7 Thường Niên – Năm A

  1. Xin mời quý phụ huynh các em học sinh giáo lý khối Xưng Tội- Rước Lễ Lần Đầu tham dự buổi họp phụ huynh vào lúc 09g15’ sáng chúa nhật 19/02 /2017 tại các phòng C11, C12 và C13 nhà xứ Chính Tòa.
  2. Từ thứ 2 (20/02) đến thứ 7 (25/02), giáo họ Đaminh Khảm trực phụng vụ.
  3. Thứ năm ngày 16/02 sau thánh lễ 17g00 có giờ Chầu Mình Thánh do Giới Trẻ phụ trách.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng