Chính Tòa: Thông báo Số 08 TB/GXCT/2016-2017 Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm A

  1. Từ thứ 2 (09/01) đến thứ 7 (14/01), giáo họ Anê Thành trực phụng vụ.
  2. Mời ban điều hành các giáo họ, các giới ban ngành đoàn thể vào lúc 08g sáng thứ hai 09/01 đến nhà thờ để tháo cất những vật dụng trang trí Giáng Sinh.
  3. Thứ năm 12/1 sau thánh lễ 17g00 có giờ Chầu Mình Thánh do giáo họ Đaminh Khảm phụ trách. Xin cộng đoàn sốt sắng tham dự.
  4. Thứ sáu 13/01/2017 vào lúc 17g00 Thánh Lễ trọng thể Kính Thánh Tử Đạo Việt Nam Đaminh Phạm Trọng Khảm quan thầy của giáo họ Đaminh Khảm. Xin mời cộng đoàn sốt sắng tham dự hiệp ý cầu nguyện.
  5. Xin các sinh viên thi đậu đại học, cao đẳng niên khóa 2016 – 2017 nộp giấy báo trúng tuyển tại văn phòng giáo xứ hạn chót chúa nhật 22/01/2017.
  6. Những bạn đã xin học giáo lý dự tòng vơi cha Quản xứ xin mời đến học lúc 19g30 thứ ba ngày 10/01/2017.

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng