GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐÀ NẴNG    

  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ          HIỆP NHẤT-SỐNG ĐỨC TIN-LOAN BÁO TIN MỪNG

         Số: 08/2020/TB/GXCT                                                       

THÔNG BÁO

PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CUỐI NĂM & TẾT CANH TÝ 2020

I. Thứ năm 16/01/2020 (22 tháng chạp): 19g30: Chầu đền tạ Thánh Tâm cuối năm do Ban Thường vụ phụ trách.

II. Thứ năm 23/01/2020 (29 tháng chạp): 17g15: Lễ Tạ ơn cuối năm (trong nhà thờ)

w Phụ trách Phụng vụ: do 02 Giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang cùng phụ trách phụng vụ: bắt kinh trước lễ, đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện, dâng lễ, xin oi .v.v…

w Đoàn rước:(nam veston, nữ áo dài)

– Kính mời toàn thể Quý chức trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tham gia đoàn rước.

– Thánh Giá- Đèn hầu: do 02 Giáo họ Anrê Trông và Giuse Khang cùng phụ trách.

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): Chuẩn bị lời dẫn đầu lễ và lời nguyện tín hữu trong Thánh lễ tạ ơn cuối năm, Thánh lễ Giao thừa và các Thánh lễ trong 03 ngày Tết .v.v…

w Giới Người Cha:

– Dành riêng ghế ngồi cho đoàn rước.

– Phụ trách chiêng trống.

w Ban Trật tự:  phụ trách trật tự đoàn rước.

w Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh.

w Ban Ánh sáng: chuẩn bị ánh sáng.

w Ban Lễ sinh: phân công giúp lễ.

w Ban Trình chiếu: chuẩn bị slide trình chiếu.

III. Thứ sáu 24/01/2020 (30 Tết): 22g00: Lễ Giao thừa do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự:

w Phụ trách Phụng vụ: do 02 Giáo họ Emmanuel Triệu và Phaolô Bường cùng phụ trách phụng vụ: bắt kinh trước lễ, đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện, dâng lễ, xin oi .v.v…

w Đoàn rước: (nam veston, nữ áo dài)

– Kính mời toàn thể Quý chức trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tham gia đoàn rước.

– Thánh Giá- Đèn hầu: do 02 Giáo họ Emmanuel Triệu và Phaolô Bường cùng phụ trách.

(Đề nghị Quý chức có mặt sớm trước 21g30 để kịp chuẩn bị sắp xếp đoàn rước)

– Đoàn Thừa Tác Viên Thánh Thể: mặc áo alba tham gia đoàn rước.

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): Dẫn lễ.

w Giới Người Cha:

– Dành riêng ghế ngồi cho đoàn rước.

– Phụ trách chiêng trống.

– Sau Lễ Giao Thừa: phân công thành viên chuẩn bị bàn để Lời Chúa.

w Ban Trật tự:

– Phụ trách trật tự đoàn rước từ Tòa Giám Mục vào nhà thờ.

w Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh.

w Ban Ánh sáng: chuẩn bị ánh sáng.

w Ban Trật tự: phụ trách trật tự và giữ xe.

w Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh.

w Ban Ánh sáng: chuẩn bị ánh sáng.

w Ban Lễ sinh: phân công giúp lễ.

w Ban Trình chiếu: chuẩn bị slide trình chiếu.

 IV. Thứ bảy 25/01/2020 (Mồng Một Tết):

1. Buổi sáng: 06g00: Lễ Cầu Bình an cho năm mới do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự:

w Đoàn rước: (nam veston, nữ áo dài)

– Kính mời toàn thể Quý chức trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tham gia đoàn rước.

– Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Micae Hy)

– Đèn hầu: Ông Bảo (Gh. Anê Thành)

                        Ồng Bá (Gh. Giuse Khang)

– Lọng Thánh Giá: Ông Tuấn (Gh.Micae Hy)

(Đề nghị Quý chức có mặt sớm trước 05g30 để kịp chuẩn bị sắp xếp đoàn rước)

– Đoàn Thừa Tác Viên Thánh Thể mặc áo alba tham gia đoàn rước.

w Ồng Ngọc (Ủy viên Phụng vụ): Dẫn lễ.

w Đọc Sách Thánh:

– Bài đọc 01: Ông Thái (BTV)

– Bài đọc 02: Bà Thủy (BTV)

w Đọc Lời nguyện tín hữu: Ông Hùng (BTV)

w Dâng lễ:

– Dâng Hương: Ô. Hưởng (Gh. Anê Thành)

– Bánh rượu:  Ô.Trung (Gh.Phaolô Bường)

                             Ô. Năm (Gh. Anrê Trông)

– Dâng Hoa Quả: do Cô Phương (BPV) chọn trong BĐH các Giáo họ.

*Tập dâng lễ: sau Thánh lễ 17g15 chiều thứ năm 23/01/2020 (29 Tết). Quý chức không dâng lễ được, xin báo trước cho Ông Thái theo sđt. 0906555708.   

w Ban kèn: tham gia trong đoàn rước.

w Giới Người Cha:

– Phụ trách chiêng trống và trật tự chỗ ngồi: trong các Thánh lễ tạ ơn cuối năm và sáng Mồng Một Tết.

– Phân công thành viên đứng hướng dẫn tại các điểm rước Lời Chúa trong Thánh lễ sáng mồng 1 Tết.

w Ban Trật tự: phụ trách treo cờ trước cổng nhà thờ, giữ xe và trật tự đoàn rước trong các Thánh lễ.

w Giới Người Mẹ: phụ trách xin oi trong Thánh lễ sáng Mồng Một Tết.

w Ông Quyền: giúp trang trí cây hoa Tết trên Cung Thánh và chung quanh nhà thờ.

w Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh.

w Ban Ánh sáng: chuẩn bị ánh sáng.

w Ban Lễ sinh: phân công giúp lễ.

w Ban Trình chiếu: chuẩn bị slide trình chiếu.

2. Buổi chiều: 17g00: Lễ Cầu Bình an cho năm mới: do 02 Giáo họ Anê Thành và Giuse Viên cùng phụ trách phụng vụ: bắt kinh trước lễ, đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện, dâng lễ, xin oi .v.v…

w Ban Trật tự: phụ trách trật tự và giữ xe.

w Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh.

w Ban Ánh sáng: chuẩn bị ánh sáng.

w Ban Lễ sinh: phân công giúp lễ.

w Ban Trình chiếu: chuẩn bị slide trình chiếu.

 V. Chúa nhật 26/01/2020 (Mồng Hai Tết):

A. Buổi sáng: có 03 Thánh lễ:

1. Thánh lễ 06g00: Lễ Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha mẹ: do 02 Giáo họ Micae Hy và Augustinô Huy cùng phụ trách phụng vụ: bắt kinh trước lễ, đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện, dâng lễ, xin oi .v.v…

w Ban Trật tự: phụ trách trật tự và giữ xe.

w Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh.

w Ban Ánh sáng: chuẩn bị ánh sáng.

w Ban Lễ sinh: phân công giúp lễ.

w Ban Trình chiếu: chuẩn bị slide trình chiếu.

2. Thánh lễ 08g00: Lễ Thiếu Nhi: do Ban Giáo Lý phụ trách.

3. Thánh lễ 10g00: Lễ Tiếng Anh: do Sr. Mến và Ca Đoàn Emmanuel phụ trách.

B. Buổi chiều: chỉ có 01 Thánh lễ lúc 17g00.

“Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ” do Giáo xứ và Giới Lão Thành phụ trách. Trong Thánh lễ có Nghi thức Mừng Thọ cho các ông bà tròn 70 tuổi.

w Đoàn rước: (nam veston, nữ áo dài)

– Kính mời toàn thể Quý chức trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tham gia đoàn rước.

– Thánh Giá: Ông Điền (Gh.Đaminh Cẩm)

– Đèn hầu: Ông Hưng (Gh. Anrê Trông)

                       Ông Hạ (Gh. Phêrô Lựu)

w Ông Ngọc (Ủy viên Phụng vụ):

– Dẫn lễ và hướng dẫn trong Nghi thức phát Bằng Mừng Thọ. 

– Phụ trách thiết kế và in bằng mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà.

w Quý chức trong Ban Thường vụ: sắp xếp các ông bà đứng hàng ngang trên Cung Thánh theo thứ tự trong danh sách để phát bằng đúng tên.

w Quý chức Trưởng phó 12 Giáo họ: giúp đỡ động viên đưa các ông bà tròn 70 tuổi trong Giáo họ mình đến tham dự Thánh lễ mừng thọ. Nếu các ông bà vì đau ốm không thể đến tham dự được, thì Trưởng phó Giáo họ nhận Bằng Mừng Thọ về trao lại. 

w Đọc Sách Thánh:

– Bài đọc 01: Ông Phạm Ngọc Trung (Gh. Phaolô Bường)  

– Bài đọc 02: Bà Trần Thị Kim Vân (Gh. Anê Thành)

w Đọc Lời nguyện tín hữu: Bà Hồ Thị Tuấn (Gh. Giuse Khang)

w Dâng lễ: Ông Thanh (Trưởng Giới Lão Thành) chọn các ông bà 70 tuổi và nhờ Cô Phương (Ban Phụng vụ) tập dâng lễ sau Thánh lễ 17g15 chiều thứ năm 23/01/2020 (29 Tết).

w Xin oi: Giới Lão Thành phụ trách.

w Trong Thánh lễ: Giáo xứ có tổ chức nghi thức mừng thọ và trao bằng chúc thọ cho các cụ ông, cụ bà tròn 70 tuổi.

w Giới Lão Thành: giúp cài hoa cho các cụ.

w Bà Thủy (BTV): chuẩn bị hoa cài cho cụ ông cụ bà.

w Giới Người Cha:

  – Phụ trách sắp xếp các hàng ghế ở trên dành cho cụ ông, cụ bà và đoàn rước.

  – Sắp xếp ghế ngồi cho cộng đoàn bên trong và ngoài nhà thờ.

  – Phụ trách chiêng trống.

w Ban Trật tự: phụ trách trật tự và giữ xe.

w Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh.

w Ban Ánh sáng: chuẩn bị ánh sáng.

w Ban Lễ sinh: phân công giúp lễ.

w Ban Trình chiếu: chuẩn bị slide trình chiếu.

VI. Thứ hai 27/01/2020 (Mồng Ba Tết):

1. Buổi sáng: 06g00: Lễ Thánh hóa công ăn việc làm: do 02 Giáo họ Đaminh Cẩm và Phêrô Lựu cùng phụ trách phụng vụ: bắt kinh trước lễ, đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện, dâng lễ, xin oi .v.v…

w Ban Trật tự: phụ trách trật tự và giữ xe.

w Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh.

w Ban Ánh sáng: chuẩn bị ánh sáng.

w Ban Lễ sinh: phân công giúp lễ.

w Ban Trình chiếu: chuẩn bị slide trình chiếu.

2. Buổi chiều: 17g00: Lễ Thánh hóa công ăn việc làm: do 02 Giáo họ Đaminh Khảm và Phaolô Lộc cùng phụ trách phụng vụ: bắt kinh trước lễ, đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện, dâng lễ, xin oi .v.v…

w Đoàn rước: (nam veston, nữ áo dài)

– Kính mời toàn thể Quý chức trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tham gia đoàn rước.

– Thánh Giá – Đèn hầu: do 02 Giáo họ Đaminh Cẩm và Phêrô Lựucùng phụ trách.

w Ban Trật tự: phụ trách trật tự và giữ xe.

w Ban Âm thanh: chuẩn bị âm thanh.

w Ban Ánh sáng: chuẩn bị ánh sáng.

w Ban Lễ sinh: phân công giúp lễ.

w Ban Trình chiếu: chuẩn bị slide trình chiếu.

                                                                                                   Đà Nẵng, ngày 14 tháng 01 năm 2020 

                       KHÁN                                                                  TM/Ban Thường vụ HĐMV Giáo xứ 

           Quản xứ Chính Toà                                                                          Trưởng ban

   Lm. Phêrô Trần Đức Cường                                                          Fx. Nguyễn Văn Hiến