Trước hết, Truyền Thông Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng (TTCTĐN) xin hết lòng tri ân tất cả những sự yêu thương và tín nhiệm của cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ suốt thời gian qua, nhất là trong thời gian đại dịch Covid-19.

TTCTĐN luôn không ngừng cố gắng để có thể phục vụ tối đa nhu cầu thiêng liêng của cộng đoàn, góp phần cùng nhau loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa cho muôn người.

Chúng con đã cố gắng cho tiếp sóng Thánh Lễ sáng chiều ngày thường và các Thánh Lễ Chúa Nhật trong Giáo Phận, cụ thể từ Nhà thờ Chính Tòa và từ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, nhưng nay vì một số lý do khách quan, và kênh Youtube hiện tại không được phép trực tuyến nữa, nên nay chúng con xin thông báo đến toàn thể cộng đoàn:

– Chúng con dừng tiếp sóng từ các kênh khác (kể từ ngày 29/8/2020).

– Xin mời cộng đoàn theo dõi Youtube trên kênh mới của chúng con: Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng (https://www.youtube.com/channel/UCMC_nyo48_svd2Xii2OnnfA/) (hiện chưa có nội dung).

– Riêng Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 07g00 ngày 30/8/2020, chúng con chỉ trực tuyến trên kênh Facebook: https://www.facebook.com/NhaThoChinhToaDaNang/live/ và website: https://giaoxuchinhtoadanang.org/

Chúng con rất mong cộng đoàn cảm thông cho sự bất tiện này và xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho chúng con.

Trân trọng trong tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ Trà Kiệu.

Truyền Thông Giáo Xứ Chính Tòa Đà Nẵng