Ngày dành cho Chúa

 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vừa công bố: ngày 29-30.3.2014 là “ngày 24 giờ dành cho Chúa”. Trong đó mọi người có thể tìm được cơ hội đặc biệt để cầu nguyện và tham dự bí tích hòa giải

Hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, Giáo Xứ chúng ta sẽ tổ chức Chầu giờ thánh:

từ 19g30-21g30 tối thứ 7 ngày 29.3.2014.

Như Đức Giáo Hoàng nói:

“Mọi cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu đều thay đổi đời ta. Mọi cuộc gặp gỡ Người đều làm ta tràn ngập niềm vui”.

 

Trong giờ chầu nói trên có giải tội.

Hoặc gặp gỡ Chúa Giêsu trong giờ chầu đó giúp chúng ta xét mình, sám hối, để xưng tội vào tối đó hoặc tối thứ 2, 31.3.2014, theo lịch phiên sám sám hối tại Giáo Xứ Chính Tòa chúng ta.

 

Văn Phòng Gx. CT Đà Nẵng