GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
PHONG TRÀO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
———-

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH GẶP MẶT 
VÀ THÁNH LỄ KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, 11/4/2021

CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ:

 • Địa điểm:      Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.
 • Thời gian:     Chúa nhật II Phục Sinh, 11/4/2021
  • 15g00 – 15g30: Đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót.
  • 15g30 – 16g15: Bài nói chuyện của Cha PX. Nguyễn Thanh Vũ, SJ
  • 16g15 – 16g30: Giải lao.
  • 16g30 – 17g00: Ổn định vị trí và đoàn rước.
  • 17g00:          Thánh lễ do Đức Giám Mục GP chủ sự.

PHÂN NHIỆM:

 • Trang trí bàn thờ: Nhóm LCTX Giáo xứ Chính Tòa.
 • Bài đọc I:              Nhóm LCTX Giáo xứ An Ngãi.
 • Bài đọc II:             Nhóm LCTX Giáo xứ Phước Tường.
 • Lời nguyện tín hữu: Nhóm LCTX Giáo xứ Thanh Đức.
 • Dâng lễ:                Nhóm LCTX Giáo xứ Chính Tòa.

Trân trọng thông báo và kính mời anh chị em tham dự!

Đà nẵng, ngày 25 tháng 3 năm 2021
Linh giám
Phong trào Lòng Chúa Thương Xót


Lm. Đaminh Đặng Bá Linh