Thông báo: Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm A

1.Từ thứ hai, 31/3 đến thứ bảy, 05/4 giáo họ Augustino Huy phụ trách trực phụng vụ.

2. Phiên sám hối tại nhà thờ Chính Tòa sẽ bắt đầu lúc 19g00 tối thứ hai, 31/3, xin cộng đoàn sốt sắng tham dự. Giới Người Cha phụ trách sắp xếp.

3. Lớp Giáo Lý Dự Tòng của Hạt Đà Nẵng sẽ khai giảng lúc 19g15 tối thứ ba ngày 01/4 tại hội trường nhà thờ Chính Tòa.

4. Tối thứ tư, 02/4 vào lúc 19g30 kính mời toàn thể ban điều hành 12 giáo họ, trưởng phó các giới ban ngành đến dự họp để bàn về lễ Phục Sinh sắp đến (thông báo này thay cho giấy mời).

5. Thứ năm đầu tháng, 03/4 vào lúc 19g30 sẽ Chầu Thánh Thể, ban Phụng Vụ phụ trách.

6.Thứ sáu, 04/4 vào lúc 19g30 gẫm đàng Thánh Giá, giáo họ Augustinô Huy và Anrê Trông phụ trách.

7. Chúa Nhật, 06/4 sau lễ Thiếu Nhi có rửa tội cho các em nhỏ, xin nộp giấy giới thiệu tại văn phòng, cha mẹ và người đỡ đầu đến nhà thờ tập nghi thức lúc 19g30 tối thứ bảy ngày 05/4.

8. Mời các giáo họ Augustinô Huy, Anê Thành, Giuse Viên, Anrê Trông sau lễ sáng Chúa Nhật 30/3 đến nhà xứ nhận lịch phân công Phụng Vụ tháng 4/2014.

 

Văn Phòng Gx. Chính Tòa Đà Nẵng