“Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy.” (Mt 1,24a)

Chiều ngày 20/3/2023, Thánh lễ Trọng thể Mừng Kính Thánh Giuse đã được tổ chức tại nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng chủ sự buổi lễ, với sự hiện diện của các cha hưu, cha Tổng Đại Diện kiêm Quản Xứ Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng, cha thư ký văn phòng Tòa Giám Mục, hai cha chánh phó xứ Chính Tòa Đà Nẵng và các quý cha.

Trong buổi lễ, Đức Cha đã chúc mừng lễ quan thầy của quý cha trong linh mục đoàn của giáo phận, cũng như toàn thế anh em mang tên thánh Giuse và hết lòng cảm kích trước sự hiện diện đông đảo của giáo dân giáo xứ Chính Tòa.

Cuối lễ, cha Tổng Đại Diện kiêm Quản Xứ Giáo xứ Chính Toà Đà Nẵng đã thay lời toàn thế cộng đoàn giáo dân chúc mừng lễ quan thầy của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, quý cha trong giáo phận và các anh em cũng như các hội đoàn mang tên Thánh Giuse được mạnh khỏe và luôn noi gương Thánh Cả nhân đức Vâng Phục và Khiêm Nhường để phục vụ.

Sau Thánh lễ, các hội đoàn và các gia đình chúc mừng bổn mạng Đức Cha và chụp hình lưu niệm.

Đaminh Thuyên
Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng