Chúa nhật 29/9/2019 là một ngày có các con số 9 rất đẹp và còn đẹp hơn nữa, bởi hôm nay Giáo xứ Chính Tòa hân hoan chào đón 7 dự tòng chính thức trở thành con cái của Thiên Chúa và Giáo Hội. Tổng kết khóa Dự tòng T5/2019 có 10 bạn trong đó có 7 bạn lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm Kitô giáo tại Chính Tòa, còn 3 bạn sẽ mang giấy giới thiệu trở về quê nhà Lãnh nhận Bí Tích tại quê hương mình, thật đẹp thay khi có một người trở lại cả thiên đàng mừng rỡ hân hoan. Phúc Âm Luca cũng vui mừng công bố: vị mục tử nhân lành đã để lại 99 con chiên mà đi tìm cho được con chiên lạc, khi tìm được rồi thì vui mừng vác nó lên vai và loan tin cho mọi người cùng chia vui. Giáo xứ Chính Tòa hân hoan chào đón các Tân Tòng để chúng ta cùng sống yêu thương nhau và thờ phượng Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp nhận và ban Bí Tích cho các Dự Tòng đã diễn ra tại Nhà Nguyện giáo xứ. Một bầu khí ấm cúng và sốt sắng, gia đình các dự tòng từ nơi xa về tham dự Thánh lễ quây quần bên nhau, mầu nhiệm hiệp thông thật đậm nét. Các Tân Tòng quỳ cung kính đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào lòng. “Ôi phút giây huyền linh tháng ngày con vẫn nguyện xin…”. Cảm tạ hồng ân Chúa muôn đời.

Tin: Mađalêna Nguyễn Hứa Thiên Dung
Ảnh: Lớp Dự Tòng

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.