Mừng lễ Thánh Antôn Padova, bổn mạng Cha nguyên Tổng Đại diện Antôn Trần Văn Trường, Đoàn Phan Sinh, Giáo viên Công giáo, thánh lễ được cử hành vào lúc 05g00 ngày 12.6.2024 do Cha phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Đông Nhật chủ tế, cùng đồng tế có Cha nguyên Tổng Đại diện Antôn Trần Văn Trường, Cha phụ tá Phêrô Nguyễn Duy Khiêm, quý cha khách, thầy phó tế cùng Đoàn Phan Sinh và đông đảo cộng đoàn tham dự.