Sáng 20/4/2021, Học viện Công giáo (HVCG) quy tụ về nhà nguyện Thánh Giá Chúa để chúc mừng ĐGM Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Tp. HCM, Viện Phó HVCG, trong dịp Đức Cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Gp. Hà Tĩnh. Hiện diện trong Thánh lễ có ĐGM Viện Trưởng Giuse Đinh Đức Đạo, các cha trong Hội đồng Điều hành và đông đảo các thành viên của HVCG.

Trước Thánh lễ, ĐGM Viện Trưởng đã thông báo ý chỉ trong Thánh lễ là chúc mừng và cầu nguyện cho sứ vụ mới của ĐGM Viện Phó. Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Đức Cha Louis đề cập đến những cơn đói của nhân loại qua mọi thời đại như đói cơm bánh, đói tri thức và đói lý tưởng sống. Chúa Giêsu chính là lương thực có thể giải tỏa cơn đói của con người. Nhờ lương thực này con người có thể sống, sống dồi dào và sống hạnh phúc. Đức cha Louis xin cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho Ngài được sống gắn kết với lương thực thường tồn để Ngài đủ sức thi hành Ý Chúa và cộng tác để kế hoạch của Chúa được hoàn tất.

Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ., Q. Khoa Trưởng, thay mặt HVCG bày tỏ tâm tình quý mến dành cho ĐC Viện Phó và cầu chúc Đức cha lên đường như Đức Maria, luôn vững tin rằng Chúa có thể làm được mọi sự.

Theo thông báo của Tòa Tổng Giám mục Tp. Hồ Chí Minh, vào lúc 18g ngày 19/03/2021, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã loan tin Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục hiệu tòa Catrum và đang là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Tp. HCM, được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh do “trống tòa và theo Tòa Thánh định đặt” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis), sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.

Nt. Bình Minh
Nguồn: Học Viện Công Giáo Việt Nam