Như TGM đã thông báo, Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 137 Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (1885/10 – 11/9/2022) đã long trọng được cử hành, do Cha Tổng Đại Diện Bonaventura chủ sự, tại tiền đường giáo xứ TTTM Trà Kiệu.

Quả thật, sau 137 năm, Đức Mẹ Trà Kiệu không còn riêng của cộng đoàn giáo dân Trà Kiệu, Mẹ là Mẹ của tất cả những ai luôn biết tin tưởng tín thác mọi sự Thiên Chúa, cho Mẹ Maria, Mẹ hiền của mọi con cái Mẹ. Trong bài giảng, cha Tổng Đại Diện Bonaventura chia sẻ: Mẹ hiểu hơn ai hết rằng Mẹ là một nữ tỳ hèn mọn. Mẹ trở nên cao trọng, trở thành Mẹ của Hội Thánh là bởi vì Mẹ đã chấp nhận lời mời gọi của Thiên Chúa qua lời Sứ Thần Gabriel khi truyền tin cho Mẹ.

Sau khi dẫn ý lời Kinh Cám Ơn, cha Tổng đã mời gọi cộng đoàn luôn biết làm mới lại lời cám ơn vì Chúa đã cho chúng ta làm con người và con cái Chúa, để từ đó chúng ta luôn biết sống cho tha nhân và sống cho Chúa.

Thánh Lễ đã diễn ra trong tâm tình sốt mến và trang nghiêm. Trong phần cám ơn, Cha Quản Xứ Simon đã nhắc lại việc kỷ niệm 136 năm Đức Mẹ Trà Kiệu vào năm 2021 chỉ vọn vẻ có 3 cha đồng tế và mươi giáo dân tham dự dưới trời mưa tầm tã, nhưng năm nay, 2022, cộng đoàn chúng ta đã có một Thánh lễ Tạ ơn và Kỷ niệm thật tốt đẹp.

Trong suốt những ngày 07, 08 và 09/9, cộng đoàn con Mẹ Trà Kiệu đã cử hành Tam Nhật kính Mẹ. Lời tri ân đầu tiên Cha Simon đã dâng lên Mẹ Trà Kiệu đã luôn yêu thương gìn giữ con cái Mẹ không chỉ trong phạm vi Giáo xứ TTTM Trà Kiệu nhỏ bé này mà còn khắp mọi nơi trong nước cũng như hải ngoại. Trước khi ra về, cộng đoàn phụ vụ đã cùng với Giáo xứ TTTM Trà Kiệu tán dương tôn vinh Mẹ qua vũ khúc Tạ ơn Đức Mẹ Trà Kiệu.

Tin và hình: Giuse TVT

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.