Sáng nay ngày 11.5.2023, trong dịp tĩnh tâm Linh mục và Phó tế của giáo phận Đà Nẵng. Linh mục đoàn Giáo phận đã cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng Kim khánh Linh mục Cha Giuse Đinh Công Hạnh (1973-2023) và Ngân khánh Linh mục Cha Phêrô Trần Đức Cường (1998-2023), do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự tại Nhà thờ Chính Tòa.


MỪNG NGÂN KHÁNH (25 năm) LINH MỤC Cha PHÊRÔ TRẦN ĐỨC CƯỜNG, Nguyên quản xứ Giáo xứ Chính Tòa (2017-2022). Xin quý cộng đoàn cầu nguyện cho 25 năm hồng ân Thánh chức Linh mục của cha Phêrô. Nguyện xin Đức Kitô, Vị Mục tử nhân lành gìn giữ Cha luôn được hồn an xác mạnh để cuộc đời tận hiến của Cha được trở nên người Mục tử như lòng Chúa mong ước.

Chùm ảnh Cha Phêrô là quản xứ tại Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng: