Vào lúc 05g00, thứ Bảy ngày 15/07/2023, Đức cha Giuse – Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Bonaventura, quan thầy của cha Tổng đại diện kiêm quản xứ giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng Bonaventura Mai Thái. Đồng tế với Ngài có cha Quản xứ giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng Bonaventura Mai Thái; cha Hạt trưởng Trà Kiệu, kiêm quản xứ giáo xứ Xuân Thạnh Philipphê Trương Văn Long; cha quản xứ giáo xứ Ngọc Quang Phêrô Nguyễn Hùng và cha Phụ tá giáo xứ Chính Tòa Phanxicô Xavie Lê Đông Nhật, cùng đông đảo giáo dân tham dự Thánh lễ.

Trước lúc kết thúc Thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng mục vụ đại diện cộng đoàn giáo xứ đã có lời cám ơn và tặng quà mừng bổn mạng cha Quản xứ. Cha Bonaventura cũng đã có lời cảm ơn Đức Cha, các cha đồng tế, các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa cũng như cộng đoàn các giáo xứ khác trong Giáo phận đã tham dự Thánh lễ mừng bổn mạng ngày hôm nay.

Ảnh và tin: Antôn Công Thành