Thánh lễ Mồng Một Tết năm Quý Mão 2023, lúc 06g00 ngày 22/01/2023 do Đức Cha Giuse chủ sự, cùng đồng tế là Cha Quản xứ, hai Cha phó xứ và cha phụ tá văn phòng Tòa Giám Mục tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng. Trong thánh lễ, đại điện các gia đình nhận Lời Chúa như là ý chỉ sống trong năm. Sau thánh lễ, tất cả mọi người đều được Đức Cha Giuse lì xì mừng tuổi mới.

Hình Ảnh: Phero Hữu Chính
Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.