Vào lúc 17g15, thứ Bảy ngày 03/12/2022, Đức Cha Giuse Giám mục giáo phận đã chủ sự Thánh Lễ đồng tế mừng Kính Thánh Phanxicô Xaviê, Linh mục – Kỷ niệm 15 năm ngày tấn phong Giám mục của Ngài tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.

Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng