Thánh lễ kính Thánh Annê Lê Thị Thành được cha quản xứ Bonaventura Mai Thái, cử hành trọng thể lúc 05g00 thứ Tư ngày 12.7.2023 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng. Trước đó cộng đoàn Giáo họ Annê Thành đã tham dự buổi tĩnh tâm cho ngày bổn mạng.