Hôm nay 06/10/2018, thứ 7 tuần thứ 2 trong Tháng Mân Côi. Giáo xứ đã có giờ dâng hoa tôn vinh Mẹ do liên Giáo họ Anê Thành + Giuse Viên + Emmanuel Triệu cùng phụ trách và do Giáo họ Emmanuel Triệu chủ trì. Sau đó là Thánh Lễ Chúa Nhật 27 Thường Niên.

Xin mời xem lại chương trình trực tiếp tại đây:

[yourchannel user=”Truyen Thong GX Chinh Toa DN” video=”https://www.youtube.com/watch?v=pnyhalezX0c”]

 
Flickr API Key not defined. See here for documentation.