Như lời mở đầu của Đức Cha Giuse trong Thánh lễ hôm nay: trong tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận cùng nhau tề tựu về giáo xứ TTTM Trà Kiệu để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cố Đức Cha Phê-rô Maria Phạm Ngọc Chi – Giám mục tiên khởi của giáo phận Đà Nẵng (giai đoạn 1963 – 1988), nhân ngày lễ giỗ lần thứ 34 của ngài.

Sau khi đoàn rước gồm quý cha đồng tế đã yên vị nơi cung thánh, Đức Cha Giuse ngỏ lời chào đến cha Tổng đại diện, quý cha hạt trưởng, quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn phụng vụ đang hiện hiện trong ngôi thánh đường hôm nay. Trong dịp đặc biệt này, ngài mời gọi mọi người hiệp lòng cầu nguyện cho cố Đức Cha Phê-rô Maria (P.M), vị chủ chăn với hành trình phục vụ đáng nhớ đã viết lên trang sử của giáo phận Đà Nẵng. Đồng thời, Đức Cha Giuse cũng mời gọi mỗi người trong tinh thần hiệp hành hãy biết yêu thương, phục vụ như Đức Cha tiên khởi đã từng phục vụ.

Sau khi thầy phó tế công bố Tin Mừng Mc 3, 13-19, trước hết Đức Cha Giuse nhắc nhớ cộng đoàn phụng vụ dâng lên Thiên Chúa lời nguyện xin tha thiết cho linh hồn cố Đức Cha P.M – vị chủ chăn can đảm hết mình vì giáo phận nhà. Sau đó, Đức Cha Giuse chia sẻ về ơn gọi mà các Tông đồ lãnh nhận trong Tin Mừng hôm nay, xuất phát từ ý muốn của Chúa Giê-su, mà để có được ý muốn đó, Chúa Giê-su đã lên núi, cầu nguyện suốt đêm với Chúa Cha để vâng theo ý của Cha mình. Đáp trả tiếng gọi của Chúa, các Tông đồ đã đặt cuộc đời mình trước ý muốn của Chúa và xác tín ơn gọi đó để đáp trả cách dứt khoát. Các ngài dẫu thân phận bất toàn, yếu kém, nhưng với thời gian ở bên Chúa, được tôi luyện và cùng với ơn Chúa giúp, ơn gọi đó đã trở nên trọn vẹn hơn. Từ những con người nhát sợ, các ngài đã trở nên gan dạ thể hiện Tình Yêu đối với Chúa đến tận cùng thế giới; dám ra khỏi vùng an toàn để đến nơi nước sâu nơi Chúa Thánh Linh mời gọi để kế hoạch của Thiên Chúa được thành sự. Đức Cha P.M với châm ngôn: “Vâng lời Thầy, con thả lưới” đã can đảm sống trọn vẹn sự chọn lựa của Chúa để thực hiện ý Chúa nơi đời sống phục vụ, yêu thương, phó thác của mình. Suy tư về ơn gọi của các Tông đồ, về đời sống của Đức Cha P.M, chúng ta được mời gọi hãy nhận ra và đáp lại lời mời gọi của Chúa để đáp lại tiếng Chúa, bước theo Chúa và cùng đồng lòng trong hành trình phục vụ. Ý thức giới hạn của mình, chúng ta hãy xin Chúa thêm ơn đức tin để sống chứng tá Tình Yêu Tin Mừng cho Chúa giữa đời thường.

Kết thúc Thánh lễ, Đức Cha Giuse, quý cha, cùng cộng đoàn phụng vụ tiến về vườn Nghĩa nơi Đức Cha P.M an nghỉ để dâng lên ngài, cùng quý cha cố đang an nghỉ nơi đây những nén hương gói ghém tâm tình biết ơn của mình.

Nguyện xin Đức Mẹ Trà Kiệu chuyển cầu cùng Chúa cho linh hồn Đức Cha P.M, cùng quý cha cố mau được hưởng Nhan Thánh Chúa, cũng như ban cho đoàn con đang lữ hành nơi trần thế đức tin thêm mạnh mẽ, hầu can đảm sống chứng nhân cho Tình Yêu Chúa giữa dòng đời. Amen.

Trà Kiệu, 21/01/2022

Ephrem Huy

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.

Nguồn: trakieu.net