Thánh lễ chiều Mồng Hai Tết – Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ 06/02/2019 do cha Phêrô Trần Đức Cường chủ sự thánh lễ.

Trong dịp này, Cha quản xứ cùng cộng đoàn mừng thọ cho quý ông bà 70 tuổi trong giáo xứ.

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.