🔴Trực tiếp: THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Do Đức Cha Giuse chủ tế, tại nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng
Lúc 17g15 ngày 02 tháng 11 năm 2019

Truyền thông Chính Toà Đà Nẵng trực tiếp trên:
▶️ Facebook: Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng
▶️ Youtube: youtu.be/-thzBG9NXyY
▶️ Website: giaoxuchinhtoadanang.org

Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.