Ông Muqtada al Sadr, nhà lãnh đạo chính trị và dân quân của Iraq, đứng đầu phong trào Sadrist có ảnh hưởng mạnh mẽ trong quốc hội Baghdad, đã ra lệnh thành lập một Ủy ban thu thập và xác minh tin tức, khiếu nại, liên quan đến các trường hợp chiếm đoạt bất hợp pháp tài sản của các Kitô hữu. Mục đích là để hoàn trả lại bất động sản cho các Kitô hữu.

Quyết định được thông báo bằng một tuyên bố phổ biến trong những ngày đầu năm mới. Kèm với thông báo, là địa chỉ của các nhân viên, thành viên của Ủy ban, để các Kittô hữu có thể gửi các giấy tờ sở hữu liên quan đến tài sản của họ.

Mục đích của ông Muqtada al Sadr là khôi phục công lý, chấm dứt các vi phạm ảnh hưởng đến quyền tài sản của “những anh em Kitô hữu”, ngay cả khi chúng được thực hiện bởi các thành viên của cùng phong trào Sadrist. Yêu cầu báo cáo các trường hợp bị chiếm đoạt bất hợp pháp cũng được gửi đến các gia đình Kitô đã rời khỏi đất nước trong những năm gần đây, và các báo cáo về sự lạm dụng có thể được gửi đến Ủy ban vào cuối tháng Ramadan tới.

Vào sáng Chúa nhật 03/01/2021, ông Muqtada al Sadr đã gửi một phái đoàn đến thăm Thượng phụ Công giáo Canđê Louis Raphael Sako, để trao cho người đứng đầu Giáo hội Công giáo Canđê một sứ điệp chúc mừng Giáng sinh, cùng với một bản sao tài liệu về việc thành lập Ủy ban thu thập tài liệu về nhà và đất bị chiếm đoạt bất hợp pháp. Đức Thượng phụ cám ơn ông Muqtada al Sadr vì sáng kiến nhằm chấm dứt những bất công mà các công dân Kitô hữu đã chịu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo lợi ích chung của quốc gia, phải ở trên lợi ích cá nhân hoặc phe nhóm.

Hành vi trộm cắp tài sản của các gia đình Kitô có liên quan với cuộc di cư ồ ạt của các Kitô hữu ở Iraq, sau các cuộc can thiệp quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm lật đổ chế độ Saddam Hussein. Nhiều người đã lợi dụng cơ hội chiếm đoạt nhà cửa, đất đai do không có ai trông coi.

Nguồn: Ngọc Yến – Vatican News