Ngày 29/04/2019, Sa mạc huấn luyện Huấn Luyện Viên sơ cấp đợt 2 (đợt 1 tại Châu Ổ, Quảng Ngãi 2018) được khai mạc tại giáo xứ Kon Jreh, giáo phận Kontum.

Tham dự Sa mạc có 58 sa mạc sinh, 7 Soeurs dòng Phao Lô, 10 linh mục trong 5 giáo phận Kontum, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn thuộc giáo tỉnh Huế.

Mục đích của Sa mạc này là đào tạo các Huấn Luyện Viên cung cấp cho các giáo phận trong giáo tỉnh Huế các nhân sự chủ chốt để phục vụ trong các Liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, để huấn luyện các huynh trưởng trong các sa mạc và để giúp các em thiếu nhi học giáo lý một cách hữu hiệu.

Trong ngày thứ hai của Sa mạc đã có sự hiện diện của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị giám mục giáo phận Kontum, Ngài đã đến huấn từ và dâng Thánh Lễ tại Sa mạc. Đức Cha Aloisiô đã cho biết Hội đồng Giám Mục Việt Nam đã uỷ thác việc dạy giáo lý cho thiếu nhi cho Thiếu Nhi Thánh Thể vì thế các Huynh trưởng Giáo lý viên cần trao dồi toàn diện về kiến thức và kỹ năng cần thiết để giúp các em thiếu nhi.

Sa mạc kết thúc vào ngày 01/05/2019 tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Măng Đen giáo phận Kontum. Các Huynh trưởng Giáo lý viên tạm biệt nhau trong yêu thương và chúc nhau bình an để cùng lên đường phục vụ.

(Nguồn: Ban Truyền Thông Sa Mạc)