Sa mạc HOREB XI – Sa mạc huấn luyện dự trưởng tại Giáo Xứ Hoằng Phước – Giáo Phận Đà Nẵng. (14/6 – 16/6/2019) với chủ đề “Tình yêu Đức Ki-tô thúc bách chúng tôi”.

Với sự hiện của 40 Sa Mạc Sinh đến từ các Giáo Xứ Trung Phước, Hoằng, Phước Hà Tân, Phú Hương. Cùng nhau tựu về Nhà thờ Giáo Xứ Hoàng Phước tham gia Sa mạc, sống lại hành trình đức tin như dân Do thái xưa đi 40 năm trong sa mạc.

Trong khóa sa mạc có sự hiện diện, đồng hành trong suốt 3 ngày của Cha An-tôn Lâm Trọng Thi – Tuyên Uý Liên Đoàn Thánh Tâm, Cha G.B Trần Ngọc Tuyến- Tuyên Uý Sa Mạc, cùng quý sơ trợ úy và hơn 20 Trưởng điều hành đến từ Liên Đoàn Thánh Tâm- Giáo Phận Đà Nẵng. Trải qua gần 3 ngày Sa mạc, các em được sống ngày Thánh Thể, sống Lời Chúa, cùng với những kỹ năng đội trưởng, lều trại và nút dây. Ngoài ra, những trò chơi và bài hát đều chứa đựng nội dung Lời Chúa. Vì thế, có thể nói 3 ngày sa mạc, các em được HUẤN LUYỆN ĐỨC TIN, để vững tin vào Chúa Giêsu, để được Chúa sai đi làm Tông đồ: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng tôi” Với những bài học Lãnh nhận Lời Chúa, giúp các em sống gần với Chúa Giêsu hơn.

Niềm vui nhân lên gấp bội, thánh lễ ngày cuối của Sa Mạc có sự hiện diện của Đức Cha Giu-se Đặng Đức Ngân, Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng về ban các Bí Tích và thăm mục vụ tại Giáo Xứ Hoằng Phước. Đức Cha chào thăm và gửi những lời huấn từ đến Sa Mạc.

Sa Mạc kết thúc trong tâm tình tạ ơn, vì hồng ân của Chúa ban cho 40 sa mạc sinh, các em thấy sự cần thiết của tinh thần kỷ luật trong công việc chung, và lòng yêu mến cầu nguyện với Lời Chúa. Cầu chúc các em giữ lửa hăng say nhiệt thành để phục vụ tại giáo xứ của các em.

Nguồn : Ban Truyền Thông Liên Đoàn TNTT Đà Nẵng