CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ GIÁNG SINH NĂM 2020

 1. Thứ Năm 24/12/2020 buổi tối: VỌNG GIÁNG SINH
  • 20g00: Canh thức Giáng Sinh.
  • 20g45: Kiệu Chúa Hài Đồng.
  • 21g00: Thánh lễ VỌNG GIÁNG SINH do Đức Cha Giuse chủ sự.
 2. Thứ Sáu 25/12/2020: ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
  Buổi sáng: có 02 thánh lễ trong nhà thờ
  • Lúc 06g00: Thánh lễ 01
  • Lúc 10g00: Thánh lễ 02 (tiếng anh)
   Buổi chiều: chỉ có 01 Thánh lễ tại lễ đài
  • Lúc 17g00: Thánh lễ 03 do Đức Cha Giuse chủ sự.
  • Lúc 19g00: Hoan ca Giáng Sinh và Xổ số.
 3. Chúa Nhật 27/12/2020: LỄ THÁNH GIA THẤT
  Buổi sáng: có 03 Thánh lễ trong nhà thờ
  • Lúc 05g15: Thánh lễ 01
  • Lúc 08g00: Thánh lễ 02 (Thiếu nhi)
  • Lúc 10g00: Thánh lễ 03 (Tiếng Anh)
   Buổi chiều: chỉ có 01 Thánh lễ tại lễ đài
  • Lúc 17g00: Thánh lễ 04 do Đức Cha Giuse chủ sự