MẪU I:

NGÀY THỨ SÁU:
THEO ĐỨC KITÔ TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ

  • Hạnh Chân Phước

Thầy Anrê Phú Yên theo gương vị Bổn mạng của mình,  đã từ bỏ sõng lưới, từ bỏ ruộng vườn, từ bỏ gia đình…để dành trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình theo Đức Kitô trên con đường thập giá. “Hãy giữ nghĩa cùng Chúa Giêsu cho đến hết hơi, cho đến trọn đời” đó là châm ngôn sống của Thầy Anrê Phú Yên. Cho nên, trong sân nhà lao, Thầy Anrê đã khẳng định lòng tín thác đó khi nói với đám đông lương giáo vây quanh mình: “Các anh em thấy rõ tôi đây đã bị bắt và sắp phải chết, chẳng phải vì ăn cướp, giết người hay làm thiệt hại ai, mà chỉ vì tôi đã nhìn nhận Chúa tể trời đất và Con Một Người xuống thế chuộc tội cho ta. Mọi sự ta có đều do Người. Thế mà người ta lại muốn tôi phạm đến Người. Tôi chẳng sợ bất cứ hình phạt nào người ta có thể bắt tôi chịu, tôi chỉ sợ lửa hoả ngục đời đời. Hỡi anh em, anh em hãy coi chừng, đừng từ chối ơn Đức Chúa Trời đã ban cho anh em”.

  • Cầu Nguyện

Lạy Chúa, đứng trước thập giá, ai mà không ngại ngùng run sợ. Có ai dám tự hào là mình sẽ hiên ngang vui vẻ vác lấy nó? Chúa biết rõ chúng con là con người yếu đuối, hay ngại khổ ngại khó. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm và quảng đại như Chân Phước Anrê Phú Yên để chúng con can trường vác Thánh giá theo chân Chúa mỗi ngày Amen.

  • Kinh Cầu Nguyện Cùng Chân Phước Anrê Phú Yên

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,/ chúc tụng Chúa đã vinh danh Hội Thánh Việt Nam,/ khi nâng lên hàng Chân Phước tôi tớ Chúa là Thầy giảng Anrê Phú Yên/ vị chứng nhân đức tin tiên khởi của Hội Thánh chúng con.

Chúng con xin cảm tạ Chúa/ đã đón nhận đóa hoa tươi thắm từ cánh đồng truyền giáo này/ và làm cho hương sắc tỏa lan khắp nơi./ Chúa đã ban cho mảnh đất giáo phận Đà Nẵng thân thương/ được gội thắm máu đào của Thầy giảng Anrê Phú Yên./ Dòng máu ấy qua bao đời/ đã trổ sinh nhiều thế hệ Kitô hữu anh hùng/ và đem lại hoa thơm trái ngọt tồn tại mãi đến ngày nay.

Lạy Chân Phước Anrê Phú Yên anh dũng,/ Ngài đã can đảm hy sinh tuổi thanh xuân của mình/ để minh chứng lòng tin son sắt./ Xin phù trợ chúng con từ ngai tòa Thiên Chúa,/ nơi Ngài đang được hưởng vinh phúc của vị chứng nhân trung thành./ Xin giúp chúng con noi gương Ngài/ giữ được lòng tin trung kiên bất khuất/ biết “lấy tình yêu đáp lại tình yêu,/ lấy sự sống đáp lại sự sống,/ hầu giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi/ cho đến trọn đời”/.

Lạy Chân Phước Anrê Phú Yên,/ chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các anh chị em giảng viên giáo lý./ Xin ươm trong họ tinh thần quảng đại,/ lòng nhiệt thành truyền giáo của Ngài,/ để họ thắp lên ánh sáng đức tin/ nơi những anh chị em khát khao tìm về nguồn chân lý.

Xin dìu dắt giới trẻ trong Hội Thánh Việt Nam noi gương Ngài,/ biết mạnh mẽ đáp lại tiếng Chúa mời gọi/ làm chứng nhân cho những giá trị của Nước Trời/ giữa cảnh đời đầy cạm bẫy phù vân;/ để cùng với Ngài và mọi tín hữu của Chúa,/ họ biết dấn thân xây đắp một nền văn minh tình thương cho xã hội và Giáo Hội Việt Nam/ để tôn vinh danh thánh Chúa muôn đời./ AMEN.

Lạy Chân Phước Anrê Phú Yên, xin cầu cho chúng con.

MẪU II:

NGÀY THỨ SÁU:
CÁI CHẾT ANH HÙNG CỦA THẦY GIẢNG AN-RÊ PHÚ YÊN

1- SUY NIỆM: Thầy Giảng Anrê Phú Yên chịu hành quyết

Khoảng 3 giờ chiều ngày 26/7/1644, một toán lính 30 người áp giải thầy An-rê đi hành quyết. Thầy chào các bạn và nhanh nhẹn bước đi. Cha Đắc-Lộ, nhiều tín hữu và dân chúng trong vùng cũng đi theo.

Đến nơi hành hình, quân lính đẩy thầy An-rê quỳ xuống, tháo gông và trói 2 tay. Thầy nhắn nhủ các tín hữu đang hiện diện: “Hãy luôn kiên vững trong đức tin, đừng buồn phiền vì cái chết của thầy, và hiệp lời cầu nguyện cho thầy được trung kiên đến cùng.” Sau đó, thầy bị hành hình đang khi thầy vẫn không ngừng kêu lên Danh thánh “Giê-su”

Ít ngày sau, cha Đắc-Lộ đưa thi thể thầy An-rê xuống tàu về Macao. Linh cửu thầy được an táng tại đây, con thủ cấp được cha Đắc Lộ đưa về đặt tại nhà Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên tại Rô-ma cho đến ngày nay.

2- LỜI NGUYỆN TÍN HỮU:

1/ Cùng khẩn xin cho mọi dân nước trên trần thế, nhờ gương sống đạo hạnh của những người có lương tri và các vị chứng nhân đức tin của các ki-tô hữu đang sống trong cộng đồng dân cư biết tôn trọng và phát triển phẩm giá con người./ Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện

2/ Cùng khẩn xin cho mọi thành phần dân Chúa trong Hội Thánh, cách riêng cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô và các mục tử của đoàn chiên Chúa biết tận tâm sống đức tin và dấn thân vào các hoạt động bác ái./ Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

3/ Cùng khẩn xin cho mọi ki-tô hữu, đặc biệt cho các cộng đoàn dân Chúa tại các xứ đạo xa xôi trong giáo phận chúng ta biết tích cực nêu gương sáng đời sống chứng tá của lòng tin yêu Chúa./ Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện

4/ Cùng khẩn xin cho công nghiệp và gương anh hùng tử đạo của Chân Phước An-rê Phú Yên được tỏa sáng để Giáo hội sớm tôn vinh Ngài lên bậc hiển Thánh và mọi dân nước trên hoàn vũ được hưởng nhờ./ Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện

3- KINH CẦU NGUYỆN VỚI CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con,/ chúc tụng Chúa đã vinh danh Hội Thánh Việt Nam,/ khi nâng lên hàng Chân Phước tôi tớ Chúa là Thầy giảng Anrê Phú Yên/ vị chứng nhân đức tin tiên khởi của Hội Thánh chúng con.

Chúng con xin cảm tạ Chúa/ đã đón nhận đóa hoa tươi thắm từ cánh đồng truyền giáo này/ và làm cho hương sắc tỏa lan khắp nơi./ Chúa đã ban cho mảnh đất giáo phận Đà Nẵng thân thương/ được gội thắm máu đào của Thầy giảng Anrê Phú Yên./ Dòng máu ấy qua bao đời/ đã trổ sinh nhiều thế hệ Kitô hữu anh hùng/ và đem lại hoa thơm trái ngọt tồn tại mãi đến ngày nay.

Lạy Chân Phước Anrê Phú Yên anh dũng,/ Ngài đã can đảm hy sinh tuổi thanh xuân của mình/ để minh chứng lòng tin son sắt./ Xin phù trợ chúng con từ ngai tòa Thiên Chúa,/ nơi Ngài đang được hưởng vinh phúc của vị chứng nhân trung thành./ Xin giúp chúng con noi gương Ngài/ giữ được lòng tin trung kiên bất khuất/ biết “lấy tình yêu đáp lại tình yêu,/ lấy sự sống đáp lại sự sống,/ hầu giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi/ cho đến trọn đời”/.

Lạy Chân Phước Anrê Phú Yên,/ chúng con đặc biệt cầu nguyện cho các anh chị em giảng viên giáo lý./ Xin ươm trong họ tinh thần quảng đại,/ lòng nhiệt thành truyền giáo của Ngài,/ để họ thắp lên ánh sáng đức tin/ nơi những anh chị em khát khao tìm về nguồn chân lý.

Xin dìu dắt giới trẻ trong Hội Thánh Việt Nam noi gương Ngài,/ biết mạnh mẽ đáp lại tiếng Chúa mời gọi/ làm chứng nhân cho những giá trị của Nước Trời/ giữa cảnh đời đầy cạm bẫy phù vân;/ để cùng với Ngài và mọi tín hữu của Chúa,/ họ biết dấn thân xây đắp một nền văn minh tình thương cho xã hội và Giáo Hội Việt Nam/ để tôn vinh danh thánh Chúa muôn đời./ AMEN.

Lạy Chân Phước Anrê Phú Yên, xin cầu cho chúng con.