Thánh lễ Chúa nhật VII Phục sinh – Chúa Thăng Thiên, vào lúc 15g00 ngày 29/5/2022, anh chị em Truyền thông Giáo xứ Chính Toà và các Giáo xứ bạn cùng tề tựu nơi nhà thờ mẹ – Chính Toà, để tham dự Thánh lễ do cha Phêrô Nguyễn Hùng – Quản xứ Giáo xứ Ngọc Quang chủ sự.

          Trong bài giảng, cha Phêrô đặt ra cho chúng ta câu hỏi rằng có hay không sự mâu thuẫn giữa biến cố Chúa Thăng Thiên và đoạn Tin mừng: “Đây. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Tất cả được giải gỡ bằng cách chúng ta nhận biết Chúa. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt Đức tin, thì việc Chúa lên trời nhưng vẫn ở lại cùng chúng ta sẽ trở thành hiển nhiên.       

          Sau Thánh lễ, anh chị em có buổi tĩnh tâm cùng Cha Quản xứ Chính Toà Phêrô Trần Đức Cường để cùng học hỏi sứ điệp “Hãy lắng nghe bằng con tim” của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp Truyền thông năm 2022, Đức Thánh Cha nhận định: “Chúng ta cần lắng nghe bằng đôi tai của Chúa để có thể nói lời của Chúa”. Thế nên, nhà thần học Tin lành Dietrich Bonhoeffer mới nhắc nhở chúng ta rằng: “Công việc phục vụ đầu tiên ta phải dành cho người khác trong tình hiệp thông là lắng nghe họ. Ai không biết lắng nghe anh chị em mình thì chẳng bao lâu nữa cũng sẽ không còn khả năng lắng nghe Thiên Chúa.”

Anh chị em cũng có những trao đổi thẳng thắn, lắng nghe và góp ý để cùng nhau cải thiện và phát triển công việc phục vụ của mình. Chúng con đã trải lòng cùng nhau về những khó khăn trong mùa dịch, và niềm vui khi anh chị em chúng con đã vượt qua để đem lại những sản phẩm truyền thông có thể chưa phải là hoàn hảo nhất, nhưng bằng sự nỗ lực cao nhất để đem Lời Chúa đến với cộng đoàn.

          Nghe – Nhìn: chính là hai yếu tố quan trọng của Truyền thông. Nghe bằng con tim – Nhìn bằng con mắt Đức tin: Chính là định hướng để chúng con tránh khỏi những mặt trái của Truyền thông. Ước mong rằng, con đường phục vụ của chúng con luôn có sự đồng hành của Quý Cha và cộng đoàn. Để trong hồng ân Chúa, chúng con sẽ luôn hoàn thành tốt công việc của mình.

Truyền thông Chính Tòa Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.