Thầy Giảng Anrê Phú Yên là vị Tử Đạo đầu tiên, là của lễ đầu mùa Giáo Hội Việt Nam dâng lên Thiên Chúa. Ngài tử Đạo năm 1644. Ngày 5 tháng 3 năm 2000, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tôn vinh Ngài lên hàng Chân Phước.

Hơn ba thế kỷ rưỡi trôi qua kể từ ngày Thầy Anrê Phú Yên anh dũng dâng hiến mạng sống vì trung thành với đức tin Kitô và những lời Thầy cam kết với Chúa Kitô trong tư cách là người truyền bá Tin Mừng và Giáo lý Kitô, nhưng ký ức về Thầy vẫn không suy giảm. Trái lại, tấm gương của Thầy Anrê Phú Yên vẫn là một nguồn mạch nâng đỡ và khích lệ đích thực cho các tín hữu Công Giáo tại Việt Nam, giúp đỡ họ sống phù hợp và trung thành với đức tin, mặc dù đất nước phải trải qua nhiều thăng trầm phức tạp và khó khăn. Vì vậy nhân kỷ niệm 375 năm hồng ân tử Đạo và 20 năm được phong Chân Phước đồng thời hướng tới ngày tôn phong Hiển Thánh. Chúng ta làm Tuần Cửu Nhật để cầu xin Chân Phước Anrê Phú Yên đồng hành và giúp chúng ta biết noi gương Chân Phước hăng say loan truyền Tin Mừng Tình Yêu và trung kiên theo Chúa Giêsu, hiến mạng sống đáp trả lại tình yêu cho đến hết hơi cho đến trọn đời.