1. CHÚA NHẬT LỄ LÁ, NGÀY 28/03/2021
🕖 05g15: Thánh lễ 1 (Làm phép lá và kiệu lá)
🕖 15g00: Thánh lễ 4 (Làm phép lá và kiệu lá do Đức Cha Giuse chủ sự)
*Các thánh lễ: 08g00; 10g00 (tiếng anh); 17g00; 18g30 vẫn diễn ra như thường lệ.


2. THAN KINH LỄ ĐÈN
Vào lúc 19g30 các ngày:
Chúa Nhật, 28/03/2021: Lễ đèn I
Thứ Hai, 29/03/2021: Lễ đèn II
Thứ Ba, 30/03/2021: Lễ đèn III


3. THỨ NĂM TUẦN THÁNH, NGÀY 01/04/2021
🕖 05g30: Thánh lễ Truyền Dầu
🕖 17g00: Thánh lễ Tiệc Ly
🕖 18g00 – 24g00: Các phiên Chầu Thánh Thể


4. THỨ SÁU TUẦN THÁNH, NGÀY 02/04/2021
*Không có thánh lễ sáng
🕖 16g00: Gẫm Đàng Thánh Giá
🕖 17g00: Nghi thức Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu


5. THỨ BẢY TUẦN THÁNH, NGÀY 03/04/2021
*Không có thánh lễ sáng
🕖 19g00: Canh thức vượt qua & Thánh lễ Vọng Phục Sinh


6. CHÚA NHẬT PHỤC SINH, NGÀY 04/04/2021
🕖 06g00: Thánh lễ 1
🕖 08g00: Thánh lễ 2 (lễ thiếu nhi)
🕖 10g00: Thánh lễ 3 (tiếng anh)
🕖 17g00: Thánh lễ 4 (tại lễ đài do Đức Cha Giuse chủ sự)


7. CHÚA NHẬT II PHỤC SINH, NGÀY 11/04/2021 (Kính lòng Chúa Thương Xót)
🕖 05g15: Thánh lễ 1
🕖 08g00: Thánh lễ 2 (lễ thiếu nhi)
🕖 10g00: Thánh lễ 3 (tiếng anh)
🕖 17g00: Thánh lễ 4 (tại lễ đài do Đức Cha Giuse chủ sự)