Theo thông báo Số 01/T5.2021 của Tòa giám mục Đà Nẵng, Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng xin gửi cộng đoạn Lịch phụng vụ Thánh lễ trực tuyến như sau:

*Các ngày trong tuần: 𝟎𝟓𝐠𝟎𝟎 và 𝟏𝟕𝐠𝟎𝟎
*Thứ Bảy (cử hành Thánh lễ Chúa Nhật): 𝟏𝟕𝐠𝟎𝟎
*Chúa Nhật: 𝟎𝟕𝐠𝟎𝟎 và 𝟏𝟕𝐠𝟎𝟎
tại các kênh sau đây:
Web: https://giaoxuchinhtoadanang.org
Facebook: https://www.facebook.com/NhaThoChinhToaDaNang
Youtube: https://www.youtube.com/GiaoXuChinhToaDaNang
Quý cộng đoàn vào link youtube tại đây, chọn ĐĂNG KÍ kênh Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng để được theo dõi nhanh nhất.
Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi, hiệp thông và cầu nguyện.Xin chia sẻ và phổ biến rộng rãi để góp phần mang lại lợi ích thiêng liêng cho tất cả mọi người.

Xem thông báo Số 01/T5.2021 của Tòa giám mục Đà Nẵng tại đây: https://giaoxuchinhtoadanang.org/tgm-da-nang-tam-dung-cu-hanh-phung-vu-tap-trung-va-cac-sinh-hoat-muc-vu/