Sáng ngày 23.9.2022, tại Nhà thờ Giáo xứ Chính Tòa Đà Nẵng, Cha quản xứ Phêrô Trần Đức Cường đã chủ sự thánh lễ mừng kính Thánh Padre Pio Pietrelcina – Bổn mạng của các thừa tác viên ngoại thường giáo xứ.