Lễ Thánh Gia Thất vào lúc 17g15 ngày 30.12.2022 được Cha Tổng đại diện kiêm quản xứ Bônaventura Mai Thái chủ sự. Trong thánh lễ các cặp đôi mừng kỷ niệm cùng lặp lại lời hứa khi xưa lãnh nhận bí tích Hôn phối và Cha quản xứ trao chúc thư mừng kỷ niệm Ngân Khánh và Kim Khánh.

Thánh lễ trực tuyến:

Hình chất lượng cao, xin download tại đây: Link Google Drive

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.