Giáo Xứ Thanh Bình

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Thánh Tâm

Ngày bổn mạng: Tháng 6 hằng năm

Ngày thành lập giáo xứ: 07/10/1954

Ngày xây dựng nhà thờ: 1954: xây tạm – 1955: kiên cố – 1994: kiên cố, ổn định

Địa chỉ: 69 Cao Thắng, Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.6288766