Giáo Xứ Tam Thành

Thuộc Giáo Hạt Tam Kỳ

Bổn mạng: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 26/11/2006

Ngày xây dựng nhà thờ: 1996

Địa chỉ: Tam Thành, H. Phú Ninh, Quảng Nam

_DSC8227.JPG - 321.19 kb

 

_DSC8230.JPG - 300.53 kb

 

_DSC8232.JPG - 184.31 kb

 

_DSC8234.JPG - 226.93 kb

 

_DSC8235.JPG - 205.54 kb

 

_DSC8236.JPG - 203.64 kb

 

_DSC8240.JPG - 240.87 kb

 

_DSC8246.JPG - 219.38 kb

 

_DSC8253-Pano.JPG - 133.5 kb

 

_DSC8256.JPG - 226.8 kb

 

_DSC8258.JPG - 228.9 kb

 

_DSC8278.JPG - 405.37 kb

 

_DSC8284.JPG - 234.55 kb

 

_DSC8285.JPG - 206.55 kb

 

_DSC8289.JPG - 196.66 kb

 

_DSC8291.JPG - 202.98 kb

 

_DSC8295-Pano.JPG - 112.14 kb

 

_DSC8303.JPG - 229.73 kb

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: