Giáo Xứ Phước Tường

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Thánh Giuse

Ngày bổn mạng: 19/3

Ngày thành lập giáo xứ: 02/1957

Ngày xây dựng nhà thờ: 02/1957

Địa chỉ: 31 Trường Chinh, Q. Thanh Khê, Đ.Nẵng

Điện thoại: 0511.3722580