Giáo Xứ Phước Tường

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Thánh Giuse

Ngày bổn mạng: 19/3

Ngày thành lập giáo xứ: 02/1957

Ngày xây dựng nhà thờ: 02/1957

Địa chỉ: 31 Trường Chinh, Q. Thanh Khê, Đ.Nẵng

 

_DSC4034.JPG - 175.66 kb

 

_DSC4035.JPG - 149 kb

 

_DSC4050.JPG - 155.52 kb

 

_DSC4070.JPG - 134.81 kb

 

_DSC4074.JPG - 213.82 kb

 

_DSC4078.JPG - 151.36 kb

 

_DSC4080.JPG - 190.79 kb

 

_DSC4087-2-Pano.JPG - 123.77 kb

 

_DSC4090.JPG - 204.55 kb

 

_DSC4093.JPG - 230.34 kb

 

_DSC4094.JPG - 220.82 kb

 

_DSC4113.JPG - 173.95 kb

 

_DSC4115.JPG - 239.28 kb

 

_DSC4117.JPG - 219.05 kb

 

_DSC4122.JPG - 224.43 kb

 

_DSC4124.JPG - 220.19 kb

 

_DSC4127.JPG - 205.81 kb

 

_DSC4129.JPG - 207.47 kb

 

_DSC4132.JPG - 247.29 kb

 

_DSC4139.JPG - 220.76 kb

 

 

 Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: