Giáo Xứ Nội Hà

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Mẹ Lên Trời

Ngày bổn mạng: 15/8

Ngày thành lập giáo xứ: 15/08/1954

Ngày xây dựng nhà thờ: 1970 – trùng tu: 2000

Địa chỉ: 40 Đinh Tiên Hoàng,

Q. Hải Châu, Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3830690