Giáo Xứ Hoà Thuận

Thuộc Giáo Hạt Đà Nẵng

Bổn mạng: Giuse – Bạn Đức Maria

Ngày bổn mạng: 19/3

Ngày thành lập giáo xứ: 1958

Ngày xây dựng nhà thờ: 1958 – trùng tu 1992

Địa chỉ: 231 Trưng Nữ Vương, Ðà Nẵng

(Giáo xứ cuối cùng hành hương Nhà thờ Chính Tòa trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa)

_DSC9316.JPG - 300.74 kb

 

_DSC9308.JPG - 216.71 kb

 

_DSC5874.JPG - 299.19 kb

 

_DSC9336.JPG - 265.7 kb

 

_DSC9358.JPG - 240.89 kb 

 

_DSC9372.JPG - 212.69 kb

 

_DSC5879.JPG - 231.13 kb

 

_DSC9376.JPG - 212.94 kb

 

_DSC5884.JPG - 165.92 kb

 

_DSC5886.JPG - 225.33 kb

 

_DSC5893.JPG - 163.99 kb

 

_DSC9390.JPG - 277.74 kb

 

_DSC5898.JPG - 214.16 kb

 

_DSC9402.JPG - 216.03 kb

 

_DSC9411.JPG - 223.56 kb

 

_DSC9417.JPG - 238.56 kb

 

_DSC9421.JPG - 215.14 kb

 

_DSC9423.JPG - 133.74 kb

 

_DSC9426.JPG - 216.38 kb

 

_DSC5903.JPG - 215.24 kb

 

_DSC9430.JPG - 247 kb

 

_DSC5915.JPG - 237.57 kb

 

_DSC9435.JPG - 231.64 kb

 

_DSC9439.JPG - 194 kb

 

_DSC9448.JPG - 250.76 kb

 

_DSC5941.JPG - 374.88 kb

 

_DSC9461.JPG - 267.94 kb

 

_DSC5948.JPG - 230.46 kb

Ảnh: Đức Nhã và Văn Thơm

Ban TTGXCT ĐN

 

 Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây: