Hôm 12/10, Đức cha George Stack, Chủ tịch Ủy ban Di sản của các giám mục Anh và xứ Wales, đã cảm ơn chính phủ về khoản trợ cấp “cứu sinh” cho các nhà thờ Công giáo ở Anh.

Hội đồng giám mục Anh và xứ Wales là một trong 445 tổ chức được xác định đủ điều kiện nhận tài trợ từ ngân khoản 2 tỷ của chính phủ để giúp đỡ các lĩnh vực nghệ thuật, văn hóa và di sản trong cuộc khủng hoảng virus corona.

Quỹ Công giáo của Anh và xứ Wales, pháp nhân hợp pháp cho Hội đồng giám mục, sẽ nhận được gần 4 triệu đô la từ Quỹ Kích thích Di sản.

Số tiền sẽ được chia cho các nhà thờ Công giáo được xếp hạng cấp 1 hay cấp 2, nghĩa là được xét là “quan tâm đặc biệt” hoặc có tầm quan trọng đặc biệt. Các quỹ sẽ không chỉ cho phép các nhà thờ hoàn thành việc sửa chữa thiết yếu, mà còn duy trì việc mở cửa cho các giáo dân của họ và những du khách khác.

Một quỹ liên quan – Quỹ Phục hồi Văn hóa cho Di sản – cũng sẽ phân phối các khoản tài trợ cho các nhà thờ Công giáo.

Nhà thờ chính tòa Chúa Ki-tô Vua của Liverpool, tòa nhà được xếp hạng cấp 2, sẽ nhận khoảng 600.000 đô la. Trong khi đó, nhà thờ chính tòa Westminster, nhà thờ mẹ của Giáo hội Công giáo Anh và xứ Wales, được xếp hạng 1, sẽ nhận gần 250.000 đô la. Khoản trợ cấp này sẽ giảm bớt nỗi lo cho giới chức vì những hậu quả nặng nề về tài chính do đại dịch gây nên. (CNA 13/10/2020)

Nguồn: Hồng Thủy – Vatican News