Đức cha Mariano Crociata, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục châu Âu nhận định về bối cảnh tôn giáo và Kitô giáo của lục địa hiện nay: Châu Âu ngày càng giống như một hoang địa, cần một Mùa Chay của Thần Khí cho châu lục. Hành trình Mùa chay là cơ hội để tái khám phá nguồn gốc Kitô giáo.

Mô tả về tình trạng châu Âu hiện này, Đức cha Crociata nói: “Gần một năm qua, lục địa này bị chìm đắm trong một Mùa Chay do đại dịch, cần phải được Mùa Chay của Thần Khí, Mùa Chay Kitô canh tân”. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Hội đồng Giám mục châu Âu, có một bầu khí dao động giữa sầu buồn và lo lắng cùng với một trạng thái tâm trí tràn đầy nhiệt huyết, một dấn thân đáp ứng tích cực trước những khó khăn.

Đức cha nhắc lại: “Mùa Chay là một cơ hội để tái khám phá cội nguồn Kitô giáo và Giáo hội có nhiệm vụ làm cho truyền thống kêu gọi này trở nên thực tế và sống động. Từ quan điểm này, tôi muốn đề cập đến hai điều quan trọng: sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Mùa Chay và sáng kiến của Hội đồng Giám mục châu Âu, mỗi ngày của Mùa Chay, đều có một cử hành ở mỗi quốc gia của liên minh”.

Để có thể tái khám phá đức tin, đức cậy và đức mến, ba nhân đức hữu ích cho một hành trình Mùa Chay tốt đẹp, châu Âu cần phải thực hiện ba nhiệm vụ. Đầu tiên là khám phá lại điều cốt yếu: đại dịch đã làm cho mọi người hiểu rằng con người có nguy cơ chạy theo những thứ vô ích. Lời mời cầu nguyện và ăn chay có thể là liều thuốc giải độc hợp lệ. Nhiệm vụ thứ hai là hiểu rằng, hiện tại, chúng ta là một cộng đoàn duy nhất về số phận: điều gì chạm vào một người thì chạm vào mọi người, chúng ta không thể tách rời nhau. Và, cuối cùng, hãy học cách chuẩn bị cho tương lai, bắt đầu từ những người không thể thực hiện Mùa Chay, từ những người yếu đuối nhất. Cần phải khởi đi từ những người nhỏ bé nhất để sống một cuộc sống Kitô xác thực.

Đức cha kết luận: “Chúng ta phải thay đổi định hướng văn hóa cơ bản, trước hết là chúng ta là những người tin. Chúng ta phải hiểu rằng vấn đề không phải là hành động ‘cho’ ai đó mà là bắt đầu làm việc bằng cách chia sẻ, thừa nhận ít nhất là sự chia sẻ dấn thân và trách nhiệm. Điều cần thiết là quan tâm đến những người rốt hết. Chúng ta không thể tách mình khỏi những người khác”.

Nguồn: Ngọc Yến – Vatican News