Ngày 20/3/2021, trong cuộc tiếp kiến dành cho một phái đoàn các thành viên của tổ chức Fidesco, một tổ chức phi chính phủ của Công giáo, Đức Thánh Cha mong ước cuộc hành hương đến Roma trong Mùa Chay giúp họ khi trở về thêm lòng nhiệt thành và niềm vui phục vụ các anh chị em nghèo khổ. và sẽ giúp tạo nên một thế giới tốt hơn.

Tổ chức Fidesco được thành lập năm 1981 bởi Cộng đoàn Emmanuel, theo lời yêu cầu của các giám mục châu Phi. Trong 40 năm qua, tổ chức phục vụ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, công tác xã hội, quản lý, nông nghiệp và các ngành nghề kỹ thuật và thủ công, cung cấp các dịch vụ của mình cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, dân tộc hoặc văn hóa. Tổ chức giúp thăng tiến sự phát triển toàn diện của người dân ở các nước nghèo qua các tình nguyện viên và kỹ năng của họ.

Cuộc Thương khó của Chúa Ki-tô nơi người nghèo

Đỉnh điểm của Mùa Chay là chiêm niệm cuộc Thương khó của Chúa Giê-su. Đức Thánh Cha nói: “Chúa Kitô đau khổ hiện diện nơi người nghèo, người bị loại trừ, người bệnh tật và người đói khát, những người mang trong mình mầu nhiệm Thập giá.” Nhận thức này sẽ giúp các thành viên gắn bó với nguồn gốc của sứ vụ của mình.

Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên Fidesco duy trì sự ngạc nhiên, say mê và nhiệt thành sống Phúc Âm của tình huynh đệ khi họ thực hiện sứ mạng của mình. Điều này sẽ giúp họ trong những thời điểm khó khăn nhất của sự cô đơn, chán nản và thất vọng.

Phát triển con người toàn diện

Cảm ơn sứ vụ truyền giáo và làm chứng cho Chúa Ki-tô của tổ chức Fidesco, Đức Thánh Cha lưu ý rằng phát triển con người toàn diện không chỉ là chăm sóc cho đời sống vật chất nhưng cả sự hội nhập văn hóa, sự phát triển trí tuệ, văn hóa và tinh thần, mang lại cho mỗi người phẩm giá của họ.

Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên của Fidesco rằng lắng nghe tiếng kêu của người nghèo vang vọng trong chúng ta thúc giục chúng ta cố gắng tìm cách chạm vào những vết thương của Chúa Ki-tô trong họ, đồng thời giúp tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn và thiết lập Vương quốc của Thiên Chúa. 

Sự dấn thân của các tình nguyện viên giúp thăng tiến con người không chỉ trên bình diện nhân bản mà cả trên bình diện đức tin. Do đó, sứ vụ của Fidesco, theo Đức Thánh Cha, không chỉ tạo cơ hội đón nhận thế giới và các nền văn hóa nhưng cũng tạo cơ hội để đáp lại lòng thương xót của Thiên Chúa. (CSR_2041_2021)

Nguồn: Hồng Thủy – Vatican News