Ngày 21/4, trong sứ điệp gửi đến bà Rebecca Grynspan Mayufis, Tổng Thư ký Hội nghị Thượng đỉnh Ibero-Americano, và tất cả các nguyên thủ quốc gia và chính phủ tham dự hội nghị thượng đỉnh Ibero-Americano lần thứ 27, Đức Thánh Cha mời gọi đối phó với đại dịch bằng mô hình nhắm đến công ích toàn cầu, đặt con người trên lợi ích kinh tế.

Hội nghị đang diễn ra tại Andorra với chủ đề: “Đổi mới vì sự phát triển bền vững – Mục tiêu năm 2030”, với sự tham dự của 22 quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Trước hết Đức Thánh Cha nhớ đến hàng triệu nạn nhân và bệnh nhân của đại dịch, và lưu ý rằng đại dịch ảnh hưởng đến mọi người thuộc mọi nền văn hóa, tín ngưỡng và tầng lớp kinh tế xã hội.

Đức Thánh Cha tái kêu gọi việc tiêm chủng mở rộng và xem đó là “lợi ích chung toàn cầu”, một khái niệm đòi hỏi những hành động cụ thể truyền cảm hứng cho việc nghiên cứu, sản xuất và phân phối vắc xin. Ngài khuyến khích các nỗ lực để đảm bảo phân phối vắc xin một cách công bằng, không dựa trên lợi ích kinh tế thuần túy, nhưng xem xét nhu cầu của tất cả mọi người, bao gồm cả những người dễ bị tổn thương và khốn khó.

Để thoát khỏi đại dịch và trở nên tốt hơn, Đức Thánh Cha kêu gọi một mô hình phục hồi có khả năng tạo ra các giải pháp mới, bao hàm hơn và bền vững hơn nhắm đến công ích toàn cầu, cũng như một chân trời kỳ vọng với tâm điểm là bảo vệ sự sống con người, chứ không phải là lợi nhuận kinh tế.

Nhân dịp này Đức Thánh Cha cũng kêu gọi đàm phán lại gánh nặng nợ nần của các nước nghèo hơn để giúp họ phát triển và tiếp cận với vắc xin, y tế, giáo dục và việc làm. Ngài cũng đề nghị thực hiện các biện pháp “cho phép tiếp cận nguồn tài chính bên ngoài thông qua các quyền rút vốn đặc biệt” để các quỹ này có thể được sử dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo rằng “mọi người đều có thể vươn lên khỏi tình hình hiện tại với cơ hội tốt nhất để hồi phục.” (CSR_2853_2021)

Nguồn: Hồng Thủy – Vatican News