Trả lời phỏng vấn của báo La Croix, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói rằng đối với một tổ chức phức tạp và tồn tại nhiều thế kỷ như Giáo triều Roma, việc cải cách, thay đổi tạo ra một số khó khăn nhưng cần thiết để nó có thể trở thành công cụ phục vụ Đức Thánh Cha vì lợi ích của Giáo hội.

Liên quan thời điểm ban hành Tông hiến về cải cách Giáo hội, hiện đang được Hội đồng Hồng y cố vấn nghiên cứu, Đức Hồng y Parolin nói rằng điều đó tùy thuộc Đức Thánh Cha. Điều cần thiết là từ bây giờ chúng ta phải tránh những điều mà cho đến nay đã làm lu mờ hình ảnh của Giáo hội.

Hiện tại Đức Thánh Cha không có chương trình thăm Pháp

Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết, ít nhất là vào lúc này, Đức Thánh Cha không có dự kiến hay dự án viếng thăm nước Pháp. Đức Hồng y nói: “Đức Giáo hoàng đã bày tỏ sự quan tâm của mình đối với Tổng thống Emmanuel Macron. Nhưng tôi không thể đưa ra một thời hạn. Tôi hy vọng nó có thể được thực hiện càng sớm càng tốt, bởi vì nước Pháp xứng đáng được Đức Thánh Cha viếng thăm”.

Tòa Thánh và Pháp có những điểm chung và khác biệt

Nhắc lại 100 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Pháp, Đức Hồng y nhận định rằng các mối quan hệ tích cực. Ngài nói: “Chúng tôi chia sẻ các mối quan tâm chung, ví dụ như vấn đề sinh thái, điều đã trở thành chủ đề trung tâm của hoạt động quốc tế của Tòa thánh, và việc ứng phó với đại dịch”. Tuy nhiên, “vẫn còn một số khác biệt, ví dụ như vấn đề giải trừ vũ khí và năng lượng hạt nhân”.

Chủ nghĩa thế tục Pháp

Được hỏi về vấn đề chủ nghĩa thế tục của Pháp, trong khi Hạ viện vẫn tiếp tục thảo luận về dự luật gây tranh cãi về “tách biệt tôn giáo”, điều quy định kiểm soát nhiều hơn của Nhà nước đối với các tổ chức tôn giáo và nơi thờ phượng, Đức Hồng y Parolin nói rằng đó là “một chủ đề rất nhạy cảm ở Pháp”. Ngài giải thích: “Chủ nghĩa thế tục của Pháp có những đặc điểm không tìm thấy ở nơi khác, liên quan đến lịch sử của các bạn, và đặc biệt là với cuộc Cách mạng Pháp, nhưng cùng với các giai đoạn khác nhau dẫn đến sự tách biệt giữa Giáo hội và Nhà nước, và đôi khi dẫn đến sự từ chối tôn giáo mạnh mẽ. Tất cả những hoàn cảnh này đã để lại dấu ấn và góp phần gạt chiều kích tôn giáo ra ngoài lề của đời sống xã hội. Điều này không tốt. Điều lý tưởng là vừa luôn có sự độc lập của cộng đồng chính trị đối với Giáo hội và vừa có sự cộng tác lành mạnh giữa họ. Giáo hội và Nhà nước có mục tiêu chung là đóng góp vào lợi ích chung”.

Nguồn: Hồng Thủy – Vatican News