40 ngày chay tịnh, đồng hành với Đức Kitô trên đường thập giá…, mọi sự sẽ vô nghĩa, nếu Đức Kitô không sống lại! Quả vậy, cùng với hàng triệu tín hữu Công Giáo trên toàn thế giới, Giáo xứ Chính Tòa đã long trọng cử hành Đêm Vọng Phục Sinh do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự lúc 19g00, ngày 15/4/2017.

Ban Truyền Thông GX CT ĐN