Đêm ca nguyện thánh ca các ca đoàn công giáo do Giáo xứ An Ngãi tổ chức tại Nhà thờ Giáo xứ Hòa Khánh vào lúc 19g00, thứ hai ngày 20 tháng 5 năm 2019, với sự tham gia của các ca đoàn từ các giáo xứ An Ngãi, Phú Hạ, Hoà Khánh (giáo phận Đà Nẵng) và dàn hợp xướng trẻ Công giáo Hà Nội.

Xem video đêm thánh ca tại: youtu.be/6xDks8BuIIc

Ảnh: Gioan Mẫn
Truyền Thông Chính Toà Đà Nẵng.

Xin mời xem đầy đủ hình tại đây:

 
Failed to get data. Error:
Quota exceeded for quota metric 'All requests' and limit 'All requests per day' of service 'photoslibrary.googleapis.com' for consumer 'project_number:550528419474'.