THỨ TƯ LỄ TRO, 17-2-2021, tại GIÁO XỨ AN NGÃI

CHƯƠNG TRÌNH

 • 07g30’: Đàng Thánh giá
 • 08g45’: Thánh lễ Tro
  Sau lời nguyện hiệp lễ cha Tổng Đại Diện cảm ơn
  Lời nhắn nhủ của Đức Cha Giuse

PHÂN CÔNG

 • Chủ sự Đàng Thánh Giá: cha quản xứ giáo xứ Nội Hà
 • Thánh giá, đèn hầu: giáo xứ An Ngãi
 • Hát/đọc Lời Chúa giữa các chặng: giáo xứ An Ngãi
 • Bản văn Đàng Thánh Giá: cầu cho các gia đình trẻ (có tại chỗ)
 • Hát lễ+đáp ca: ca đoàn giáo xứ Hòa Ninh
 • Bài 1: giọng nữ giáo xứ Cẩm Lệ
 • Bài 2: giọng nam giáo xứ Hội An
 • Tin Mừng: thầy phó tế
 • Lời nguyện tín hữu: giáo xứ Chính tòa (tự soạn – tự chọn số người đọc)
 • Dâng lễ vật: giáo xứ Vĩnh Điện (5 người + lễ vật giáo xứ An Ngãi chuẩn bị)

Trung Tâm Mục Vụ giáo phận Đà Nẵng, ngày 17-01-2021
Lm. Tổng đại diện
Bonaventura Mai Thái