1. Chầu thánh thể tạ ơn:
– 19g30 thứ Ba 25/01/2022 (trực tuyến).

2. Lễ tạ ơn cuối năm: (trực tuyến)
– 17g00 thứ Bảy 29/01/2022: Thánh lễ Tạ ơn và ban Bí tích Thêm Sức.

3. Lễ tất niên và giao thừa (Thứ Hai 31/01/2022 – 29 tết):
– 21g00: Thánh lễ Giao Thừa, do ĐGM chủ sự (trực tuyến).

4. Mồng Một Tết Nhâm Dần (thứ Ba 01/02/2022):
– 06g00: Thánh lễ Tân niên, do ĐGM chủ sự (trực tuyến).
– 08g00: Thánh lễ 2.
– 17g00: Thánh lễ 3 (trực tuyến).

5. Mồng Hai Tết Nhâm Dần (thứ Tư 02/02/2022):
– 06g00: Thánh lễ 1 (trực tuyến).
– 08g00: Thánh lễ 2.
– 17g00: Thánh lễ 3, có nghi thức Mừng Thọ (trực tuyến).

6. Mồng Ba Tết Nhâm Dần (thứ Năm 03/02/2022):
– 06g00: Thánh lễ 1 (trực tuyến).
– 08g00: Thánh lễ 2.
– 17g00: Thánh lễ 3 (trực tuyến).

7. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức, Bổn mạng giáo xứ (thứ Sáu 11/02/2022):
05g00: Thánh lễ sáng (trực tuyến).
17g00: Thánh lễ chiều, do ĐGM chủ sự (trực tuyến).