Đức Cha Anphongso Nguyễn Hữu Long, một người con của Giáo phận Đà Nẵng, hiện đang là Chủ tịch Uỷ ban Loan báo Tin Mừng trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong chương trình phát thanh của Đài Vatican hôm thứ hai, 14/10/2019, Đức cha Anphongso đã chia sẻ câu chuyện truyền giáo của chính ngài, khi ngài làm Phó xứ Giáo xứ Tam Kỳ, Giáo phận Đà Nẵng. Xin mời quý vị cùng theo dõi (từ phút thứ 9:25 đến phút thứ 14:55).

Nguồn: Vatican News